Logo
Our next auction is on 11.05.2023!
You can now submit cars for our auction on 11.05.2023.
Flag Flag Flag Flag
+(31)613-597931

1975 Auburn Speedster 851 Boattail Convertible


Auction ended

Do not miss this opportunity and become the new owner of this very unique and rare Auburn Speedster!
Auburn, Cords and Duesenbergs (ACD) became known for their advanced mechanics, performance and beautiful styling. The rich and famous owned these cars all over the world.
They were a symbol of success. For all their characteristics, they were simply overpriced and ACD could not overcome the Great Depression. The Depression and the fact that Mr Cord began to neglect his car business (he owned many other large companies that earned him money) resulted in decreasing profits in 1932.

Laat deze kans niet liggen en wordt de nieuwe eigenaar van deze uiterst zeldzame Auburn Speedster!
Auburn, Cords and Duesenbergs (ACD) werden bekend om hun geavanceerde techniek, prestaties en mooie styling. De rijken en beroemdheden bezaten deze autos over de hele wereld. Ze waren een symbool voor succes. Ondanks al hun eigenschappen waren ze gewoon te duur en kon ACD de Grote Depressie niet overwinnen. De depressie en het feit dat de heer Cord zijn autobedrijf begon te verwaarlozen (omdat wij eigenaar was van vele andere grote bedrijven waar hij zijn geld mee verdiende), zorgden ervoor dat de winst in 1932 begon te dalen.
.Auburn.
Auburns production stopped after the 1936 models and Cords were built in 1937. The Auburn Automobile Company closed its doors on 7 Auburn 1937. A great era of building classic cars was over.

De productie van Auburn stopte nadat de modellen uit 1936 en Cords in 1937 waren gebouwd. Op 7 augustus 1937 sloot de Auburn Automobile Company zijn deuren. Een groot tijdperk van het bouwen van klassieke autos was ten einde.
.Auburn.
The company was sold to Dallas Winslow in 1938. Mr Winslow bought the rights to the Auburn, Cord and Duesenberg names along with all the other parts and the beautiful Art Deco administrative building. (The administrative building, on South Wayne Street in Auburn, Indiana, is now the Auburn Cord Duesenberg Museum). The company was renamed the Auburn Cord Duesenberg Company, Dallas Winslow offered replacement parts and restoration services for ACD cars from this building. The company continued to operate like this until Glenn Pray (a Cord restorer) bought the Auburn Cord Duesenberg Company from Mr Winslow in 1960.

In 1938 werd het bedrijf verkocht aan Dallas Winslow. De heer Winslow kocht de rechten op de namen Auburn, Cord en Duesenberg samen met alle overige delen en het prachtige Art Deco administratiegebouw. (Het administratiegebouw, aan South Wayne Street in Auburn, Indiana, is nu het Auburn Cord Duesenberg Museum). Het bedrijf werd omgedoopt tot de Auburn Cord Duesenberg Company, vanuit dit gebouw bood Dallas Winslow vervanging van onderdelen en restauratiediensten aan voor ACD-autos. Het bedrijf bleef op deze manier opereren totdat Glenn Pray (Cord Restorer), de Auburn Cord Duesenberg Company van dhr. Winslow kocht in 1960.
.Auburn.
Glenn Pray later built second generation Auburns and Cords from his factory between 1966 and 1981. This is one of the few original built Auburns of the second generation. The car is therefore listed as an Auburn on the (Dutch) registration. This is nothing short of unique.

Glenn Pray bouwde later tweede generatie Auburns and Cords uit zijn fabriek tussen 1966 tot 1981. Het betreft hier een van de weinig originele gebouwde Auburns uit de tweede generatie. De auto staat dan ook als Auburn op (Nederlands) kenteken. Dit is niets minder dan uniek te noemen.
.Auburn.
The Auburn has been completely restored over the years. He says he spent about $65,000 on the restoration of this very unique Auburn Speedster. Everything works properly and the car has a new Dutch periodic vehicle (technical) inspection. It’s ready to be enjoyed this summer.
You will not come across another Auburn like this one so don’t miss out on this great opportunity to become the new owner of this unique convertible!

De Auburn is door de verleden jaren heen volledig gerestaureerd. Deze heeft naar zeggen ca. $65.000 besteed aan de restauratie van deze zeer unieke Auburn Speedster. De auto werkt dan ook volledig naar behoren en is daarnaast voorzien van een nieuwe Nederlandse APK (Technische) keuring. Er kan dus direct van deze auto genoten worden deze a.s. zomer.
Van deze Auburn zal u geen tweede tegenkomen, laat deze kans dan ook niet liggen en wordt de nieuwe eigenaar van deze unieke cabriolet!
.Auburn.
Technical information:

Auburn - Speedster 851 Boattail Convertible - 1975

Brand: Auburn Type: Speedster 851 Boattail Convertible
Year of manufacture: 1975
Colour: Burgundy red / Ivory - Two Tone
Engine and power: 5.0L (4949 CC) / 302CI V8 (250HP)
Fuel: Petrol
Transmission: Automatic
Odometer reading: 30,394 miles
Number of keys: 1
Margin: Yes, Dutch margin car
Documents / registration: Dutch registration and Dutch vehicle inspection valid until 2023
VIN: GA42959


OPTIONS: - Chrome-plated exhaust tip(s)
- Chrome-plated front bumper
- Chrome-plated mirrors
- Dual exhaust
- Foldable soft-top
- Leather upholstery
- Leather seats
- Leather steering wheel
- Metallic paintwork
- Power brakes
- Power steering
- Radio
- Revolution counter


ADDITIONAL COMMENT: - Produced in the Auburn factory (licensed).
- "Auburn" on the registration.
- Dutch registration and valid Dutch technical vehicle inspection (APK)
- Invoices of the restoration are not available. However, many other invoices for recent maintenance are included.

Technische informatie:

Auburn - Speedster 851 Boattail Convertible - 1975

Merk: Auburn
Type: Speedster 851 Boattail Convertible
Productiejaar: 1975
Kleur: Burgundy red / Ivory - Two Tone
Motor en vermogen: 5,0L (4949 CC) / 302CI V8 (250PK)
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Afgelezen stand: 30394 miles
Aantal sleutels: 1
Marge: Ja, Nederlandse marge auto
Papieren / kenteken: Nederlands kenteken en geldige APK (tot 2023)
VIN: GA42959


OPTIES: - Verchroomde uitlaattip(s)
- Verchroomde voorbumper
- Verchroomde spiegels
- Dubbele uitlaat
- Neerklapbare softtop
- Lederen bekleding
- Lederen zittingen
- Lederen stuurwiel
- Metallic lak
- Power brakes
- Stuurbekrachtiging
- Radio
- Toerenteller


EXTRA OPMERKING: - Geproduceerd in de Auburn fabriek (gelicenceerd).
- Auburn op kenteken.
- Voorzien van Nederlands kenteken en geldige APK (technische) keuring
- Facturen van de restoratie zijn niet aanwezig. Wel worden een hoop andere facturen voor recent onderhoud meegeleverd.


ClassicCarSharks advises that you read the terms of use of this platform, the description of the car and the inspection report carefully and view all the pictures and videos, before you make a bid. All bids are binding and irrevocable.
Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn